ร่วมงานกับ DEC

เรามุ่งมั่นในการสรรหาบุคลากรและการบริการแบบครบวงจร ที่มีคุณภาพแบบมืออาชีพ เพื่อสร้างศักยภาพ ประสิทธิผล ความแข็งแกร่ง
และส่งมอบผลงานให้กับลูกค้า ในระดับสากล 

คุณธนากร สงวนจีน

ประธานกรรมการบริหาร (CEO)

DEC Information Craft Co., Ltd.


"บุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และมีพลังอย่างเชื่อมั่น จะเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจเติบโตไปได้อย่างไร้ขีดจำกัด และสามารถสร้างความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่ได้"

cs_image_url

งานใหม่ล่าสุด/เปิดรับสมัครงานด่วน!

ประกาศรับสมัครงานในตำแหน่งต่างๆ และ ประกาศสมัครงานด่วน
  • ขออภัย!  ไม่มีรายการที่ตรงกับการค้นหาของคุณ
    • โปรดตรวจสอบการสะกดคำของคุณอีกครั้ง
    • ลองขยายการค้นหาโดยใช้คำทั่วไป
    • ลองปรับตัวกรองที่คุณใช้

บริษัท เด็ค อินฟอร์เมชั่น คราฟท์ จำกัด

บริการสรรหาและจัดสรรบุคลากรเข้าไปปฏิบัติงานให้กับบริษัทและหน่วยงานต่าง ๆ (Recruitment & Outsource Service)
บริการด้านการจ่ายเงิน (Payroll Administration Service) | บริการให้พื้นที่จัดตั้งสำนักงาน (Facilities Service)