กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

162196
0

คุณชนิตกาญจน์ สวัสดิ์มงคล ผู้ช่วยกรรมการ / ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน และทีมงาน ได้เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์การกีฬา และจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน

ให้กับน้องๆ นักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนกองม่องทะ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี”

***ขอขอบคุณผู้ใหญ่ทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนสำหรับกิจกรรมวันเด็กในปีนีั้ เป็นอย่างดี*** 

 

Related Blogs

Leave us a comment